ANTIK LEO > Výkladový SLOVNÍČEK pojmov z oblasti umenia, starožitností a architektúry

Výkladový SLOVNÍČEK pojmov z oblasti umenia, starožitností a architektúry

al fresco

freska, maliarska technika, maľba na mokrej omietke;

antický

pochádzajúci z čias starých Grékov a Rimanov; staroveký; týkajúci sa antiky, majúci znaky, charakteristické prvky antiky;

aplika*

nástenný ozdobný svietnik;

aplikácia

nalepený ozdobný prvok; látková alebo kožená ozdoba našívaná zvonku na inú látku alebo kožu;

arabeska

plošná ornamentálna výzdoba vytvorená z geometrických rastlinných, ale aj zvieracích tvarov;

arkáda

oblúk prekleňujúci medzery medzi stĺpikmi – podľa vzoru architektonického riešenia fasád na čelnej strane nábytkových kusov;

art déco

precízny dekoratívny štýl úžitkového umenia a architektúry 20. až 30. rokov minulého storočia nadväzujúci na secesiu s mimoriadne kvalitným prepracovaním geometrických vzorov, materiálov a vypracovaním detailu;

art nouveau

francúzsky ekvivalent pre pojem secesia;

arte joven

španielsky ekvivalent pre pojem secesia;

barok

umelecký sloh najmä v architektúre a vo výtvarnom umení v 17.a 18. storočí; obdobie tohto slohu; diela vytvorené v tomto slohu;

basreliéf

plastika málo vyčnievajúca z plochy; nízky reliéf s náznakom tretieho rozmeru; polovypuklá plastická výzdoba plochy, ornamentálny alebo figurálny, nízky reliéf;

Bauhaus

nemecká vysoká škola pre remeselníkov, architektov a dizajnérov, založená v r. 1919; vytvorila nové výtvarné chápanie nezávislé od akejkoľvek tradície; založil ju Walter Gropius vo Weimare; zásady: pomocou techniky a racionalizácie zlepšiť kvalitu života všetkých ľudí;

biedermeier

meštiansky klasicistický stredoeurópsky sloh v 1. polovici 19. storočia; stredostavovský umelecký a literárny sloh 1. polovice 19. stor. (vychádzajúci z rodinného prostredia a prejavujúci sa najmä v bytovej kultúre); aj neskorý či meštiansky empír (podľa priezviska fiktívneho nem. básnika z 50. rokov 19. stor.); zariadenie interiéru, najmä nábytok, porcelán, šperky a pod. v tomto štýle;

bobtnanie

nesprávny výraz v slovenčine, pozri napúčanie;

bolus

jemná žltá až červená hlinka používaná na prípravu polimentu, podkladovej vrstvy maľby a pod.;

bureau mazarin

písací stôl pomenovaný podľa Mazarina, následníka kardinála Richelieua, ktorý prvýkrát vytvoril priestor pod stolom pre nohy sediaceho;

bureau plat

písací stôl s rovnou doskou na písanie a s jedným radom zásuviek pod doskou;

cassapanca

sedacia truhlica – truhlica s hladkým vekom umožňujúca sedenie;

cink

spoj (ozub) na drevených výrobkoch;

damara

prírodná živica z damarovníka bieleho a iných ázijských stromov, používaná v lekárstve a na výrobu lakov;

damaskovanie

technika, ktorá sa používa pri pozlacovaní – vytváranie vzorov leštením a matovaním; niekdajší orientálny spôsob spracovania železa alebo ocele na výrobu zbraní vykladaním zlatými alebo striebornými nitkami (podľa sýrskeho mesta Damask);

damaškovanie*

pozri damaskovanie

dračia krv

červené živicové farbivo;

drevo, hruškové

husté, tvrdé drevo červenohnedej farby vhodné na ebenizovanie;

drevo, smrekové

používalo sa na výrobu sedliackeho nábytku alebo ako základ pod dyhovanie;

drevo pracuje

pri zmene vlhkosti zväčšuje, resp. zmenšuje svoj objem;

dyha

tenká (drevená) doštička používaná v stolárstve (na obkladanie nábytku);

ebenista

umelecký stolár, ktorý zhotovoval ebenový nábytok, alebo ho ebenom vykladal (intarzoval);

eklekticizmus

nesúrodé, mechanické vyberanie a spájanie rôznorodých prvkov rozličných smerov, štýlov;

empír

architektonický štýl okolo roku 1805 vychádzajúci z klasicizmu, napodobňujúci antické stavby; obdobie tohto slohu; hlavné motívy: stĺpy, urny, koruny, girlandy, lýry (s písmenom N = Napoleon);

etažér (etažérka)

stojan, polica s priehradkami na knihy, porcelán a pod.;

fazeta

do skosenia obrúsená hrana určitého výrobku, napr. zrkadla, sklenej tabule;

fláder

žilková kresba v pozdĺžnom reze dreva; umelá napodobenina takejto kresby;

fládrovanie

náterová technika, pri ktorej sa napodobňuje štruktúra ušľachtilých driev na menejhodnotnom dreve, preglejkách, kove a na omietke; náter urobený takouto technikou;

fotel (fauteuil)

hlboké čalúnené sedadlo s operadlami, kreslo; asi od roku 1730;

girlanda

oblúkovito zavesená výzdoba z kvetov, stúh ap.;

gotika

stredoveký umelecký sloh v staviteľstve charakterizovaný lomenými oblúkmi a štíhlymi vežami; jeho epocha a názory;

gravírovanie

vyrývanie obrazcov do kovu, skla a pod.;

gravúra

rytie; rytecká práca, rytina;

groteska

ornamentálna kompozícia z rastlinných, živočíšnych motívov;

gruntovanie*

slangový výraz pre zaleštenie;

gumiguta

hnedá až oranžová gumovitá živica z daktorých druhov stromov rodu garnícia, ktorá sa používala na výrobu akvarelových farieb a lakov;

gýč

Tento pojem sa začal používať v Nemecku okolo roku 1900, v čase "úpadku" úrovne úžitkového umenia. Označoval predmety, ktorých materiál a konštrukcia neboli pôvodné a využívali ozdobné pvky pochádzajúce zo starých slohov bez pochopenia významu ornamentu. Krátky slovník slovenského jazyka ho definuje ako umelecky bezcenný výtvor s lacným efektom.

hautreliéf

výrazne vystupujúca plastická ornamentálna alebo figurálna výzdoba plochy; vysoký reliéf;

historizmus

cca. druhá polovica 19. storočia; nie je to osobitný štýl, ale oživenie historických štýlov a použitie ich prvkov – ozdôb v jednom celku; neorokoko, neogotika, neorenesancia, druhé rokoko, Altdeutsch;

holajzník*

malé, úzke rezbárske dláto v tvare zovretého písmena U;

chaise longue

kreslo s opierkami alebo bez opierok s predĺženým sedadlom; tvorí prechod medzi kreslom a ležadlom; s obľubou sa používal najmä začiatkom 18. Storočia;

chlebník

skrinka zhotovená väčšinou z mäkkého dreva, ktorá sav mnohých častiach Európy používala na uloženie chleba;

inkrustácia

vykladanie dreva drahokamami alebo polodrahokamami, výzdoba predmetu inofarebnou látkou, vkladaním farbistých kameňov do kameňa, pričom sa napr. strieda svetlý a tmavý mramor a pod.;

intarzia

ozdobné vykladanie (drevom inej farby, slonovinou, kovom, perleťou) na dreve; takto vykladaná plocha; vykladaná ozdoba v dreve (obyčajne na nábytku);

japonéria

štýlová móda 18. a 19. storočia podmienená dovozom východoázijských umeleckých predmetov do Európy; umelecký alebo ozdobný predmet japonského pôvodu; napodobenie japonských kvetinových vzorov;

kabinet

písací stôl; polosekretár; umelecky zhotovená skrinka s viacerými malými zásuvkami na uloženie šperkov a pod.;

kanapa

pohovka s vysokým zadným čelom;

kanel

žliabková ozdoba;

kanelovať

žliabkovať

kanelúra

zvislý žliabok na drieku stĺpa, piliera, ktorý vyľahčuje a výtvarne zjemňuje; súhrn týchto žliabkov; žliabkovanie;

klasicizmus

umelecký a architektonický smer vychádzajúci z formálnej i obsahovej stránky z antického umenia (s dôrazom na racionalitu a harmóniu) a uplatňujúci sa v európ. krajinách od 17. do 1. tretiny 19. storočia;

knižnica

skriňa na knihy

komoda

nižšia skriňa (bielizník) so zásuvkami, ktoré sú veľmi často veľké;

komoda, písacia

objavila sa v druhej polovici 18. storočia; posledná horná zásuvka komody sa vytiahne na 2/3 svojej hĺbky, sklopí sa jej predné čelo, pričom sa vytvorí plocha na písanie;

konzola

úzky alebo oblúkový stolík prisunutý ku stene inšpirovaný architektúrou – nosným článkom vysunutým zo steny, spravidla chápaným dekoratívne, podopierajúcim ďalší stavebný diel (balkón, rímsu), nesúcim sochu a pod., konzolový nosník;

kopal

tvrdá priezračná, biela, žltá alebo červená prírodná živica príbuzná balzamom;

kovanie

kovová súčasť niečoho; pôvodne konštrukčné prvky, neskôr ozdobné prvky; ozdobné kovanie, kovanie na nábytku;

krakelovanie

sieť tenkých trhlín v glazúre porcelánových alebo iných keramických výrobkov, ktorá vznikne rýchlym ochladením po vypálení;

kredenc

príborník; skriňa na riad a na príbory;

krusta

oxidovaná vrstva na kamenných plastikách a architektonických pamiatkach; skorodovaná vrstva na kamenných plastikách a architektonických článkoch;

kubizmus

smer uplatňujúci sa najmä v maliarstve, sochárstve, úžitkovom umení aj v architektúre 20. stor., založený na neperspektívnom zobrazení skutočnosti zhutnenej do elementárnych geometrických tvarov;

lazúra

priehľadná, slabo kryjúca, náterová farba, ktorá sa nanáša štetcom a používa sa pri napodbňovaní (žilkovaní, fládrovaní) dreva, mramorov, pri patinovaní kovov, pri oživovaní alebo stlmovaní farebných odtieňov malieb;

lešovanie*

z nemeckého löschen; prispôsobenie savosti povrchu;

lizéna

zvislý páskový ornament na nábytku; plochý výstupok v múre naznačujúci nedelený pilier (bez osobitnej pätky a hlavice);

lýra

typický detail stoličiek, stolov a pod. v štýle biedermeier;

marketéria

technika vykladania povrchu drevených predmetov perleťou, korytnačinou, meďou, bronzom a pod.;

maskarón

plastický dekoračný motív v podobe ľudskej alebo zvieracej tváre (masky);

mastix

druh voňavej živice; živica získavaná zo stromu Pistacia lentiscus, používaná v stomatológii, na výrobu lakov, lepidiel a pod.;

mašľa*

spôsob stuženia spojov dosiek v ploche;

meander

grécky pásový ornament utvorený z čiar lomených v pravom uhle; súvislo opakovaná špirála;

metál

náhradka pravého lístkového zlata na zlátenie; nepravé zlato;

moderna

moderný umelecký smer nadväzujúci na secesiu; v architektúre (1905 – 1913); jeho charakteristickým znakom je geometrický ornament namiesto štylizovaných rastlín a triezva kompozícia jednoduchých kubusov;

mušľa

veľmi rozšírený ozdobný motív, ktorý sa používal najmä období rokoka (rocaille);

nábytok z ohýbaného dreva

má dlhú tradíciu; už v 17. storočí sa operadlá stoličiek vyrábali z takéhoto dreva; prvý patent na tento postup bol udelený v Anglicku v roku 1720; preslávil ho Michael Thonet, ktorý v roku 1840 podal prvý patent v Prusku, ale až po druhej žiadosti vo Francúzsku dostal v roku 1841 zavádzací patent na 15 rokov;

nábytok, štýlový

nábytok vyrobený v súčasnosti ako napodobenina, imitácia starého štýlu;

napúčanie

zväčšovanie objemu od vlhkosti;

nuta

žliabok, drážka;

ornament

plošný alebo plastický ozdobný doplnok v architektúre, keramike, textile pod., vyznačuje sa opakovaním a obvyklá je aj súmernosťou zdobivých prvkov;

ornamentalistika

náuka o ornamentálnom umení; ornamentika;

ornamentika

súbor ornamentov charakteristický pre určitý umelecký sloh; náuka o ozdobovaní ornamentmi; ornamentalistika; výzdoba ornamentami;

otoman

pohovka so šikmo vyvýšenou podhlavovou časťou;

palisander

tropická drevina s tmavohnedým drevom so svetlejšími žilkami;

palmeta

grécky ornament tvaru štylizovaného palmového listu;

panta rei

"všetko tečie, plynie", učenie gréckeho filozofa Herakleita o tom, že na svete sa všetko ustavične mení;

paraván

deliaca stena; španielska stena;

paspart, pasparta

lepenkový, kartónový a pod. rámec okolo obrazu (kresby);

patina

jemná charakteristická vrstva dodávajúca dačomu starobylý vzhľad;

patinovanie

utváranie umelej patiny pomocou rôznych chemikálií, oxidáciou, pokovovaním za účelom zámerného dosiahnutia zdanlivého zostarnutia výrobkov s určitým estetickým efektom;

pemza

prírodné penovité sklo vulkanického pôvodu spravidla svetlej farby; pri politúrovaní sa používa na vyplnenie pórov;

pilaster

stĺp, ktorý je čiastočne zapustený do podkladu;

poliment

podklad na pozlacovanie;

politúra

bezfarebný lak používaný na ochranu alebo na vytvorenie hladkej vrstvy na pórovitých materiáloch, najmä na dreve;

porta

obruba, lem;

postament

podstavec;

prie–dieu

kľačadlo, ľavica na kľačanie, kľakadlo;

reliéf

plastika pevne spojená s plošným pozadím alebo priestorová plastika;

renesancia

(najmä v 15. a 16. stor.) kultúrne hnutie spojené s rozkvetom umenia a vied, ktoré sa opieralo o antickú kultúru, usilovalo sa o jej obrodenie a zdôrazňovalo človeka ako jedinca a jeho individuálnu skúsenosť; umelecký smer tohto obdobia;

reštaurovať

Reštaurovať neznamená robiť z niečoho nové, alebo meniť reštaurovaný kus, aby zodpovedal vkusu súčasnej doby. Naopak, znamená zdokumentovať jeho charakter, ktorý sa vytvoril procesom starnutia a zakonzervovať podstatu historického originálu. Reštaurovaním treba pri použití vhodných prostriedkov znova zviditeľniť pôvodnú podstatu a funkčný význam reštaurovaného predmetu.

rezba, medailérska

veľmi jemná presná rezba;

rímsa

väčšinou tvarovaný alebo skosený vyčnievajúci ukončujúci pás ako horné ukončenie nábytku;

rocaille*

asymetrická rezba v tvare mušle;

rokoko

umelecký sloh 2. pol. 18. stor. vyznačujúci sa jemnosťou a množstvom drobných okrás; diela, predmety tohto slohu;

rozeta

dekorácia tvaru terča zdobeného centricky súmerným motívom kvetu alebo geometrickým ornamentom;

secesia

umelecký smer na sklonku 19. a začiatku 20. stor. prekonávajúci historizmus novým lineárno-dekoratívnym a ornamentálnym štýlom; (Art nouveau, Modern Style, Modernisme, Style liberty, Reformstil, Wiener Secession)

sgrafito

výzdoba steny preškriabaním jednej alebo niekoľkých vrstiev farebnej omietky; renesančná fasádová technika, ktorou sa robí výzdoba steny škrabaním v bielej omietke, pod ktorou je vrstva inej farby (najmä čiernej, červenej); táto výzdoba;

starožitnosť

Za starožitnosti je možné považovať nepochybne vec staršiu ako 50 až 100 rokov a viac. Starožitnosť nemusí byť vždy starý, alebo v súčasnosti u nás cenný predmet. Rozhodujúcim kritériom je skutočnosť, či ide o predmet už bežne nevyrábaný, ktorý je, prípadne by sa potenciálne mohol stať, predmetom zberateľského záujmu. Napriek tomu nie je možné za starožitnosť považovať akúkoľvek staršiu, či dlhšie používanú vec, pri ktorej je nepravdepodobné, že by sa mohla stať predmetom zberateľského záujmu (tzv. použitá vec alebo starinárska vec). (103/2004, Nariadenie generálneho riaditeľa CR SR)

šelak, biely, resp. copový

špeciálne upravovaný šelak, ktorý sa pred použitím uloží do vody;

šezlón

pozri chaise longue

šifonér (šifonier)

bielizník; vysoká štíhla komoda, ktorá mala až sedem zásuviek;

tabernák*

barokový písací sekretár s mnohými malými a veľkými zásuvkami a s typickými stredovými dvierkami v nadstavcovej časti;

taburetka, taburet

nízka čalúnená stolička bez operadla;

truhlica

starobylý kus nábytku v podobe väčšej podlhovastej debny s vrchnákom; na ukladanie šiat, potravín a pod.;

truhlica, cestovná

často mala oblúkové veko alebo slúžila aj na sedenie;

truhlica, svadobná

bolo v nej uložené veno nevesty;

ušiak

fotel so zvýšenými bočnými operadlami hlavy;

* pojem označený hviezdičkou sa nevyskytuje v žiadnej z lexikografických príručiek z produkcie JÚĽŠ SAV, používa sa regionálne, je typický pre určitú skupinu remeselníkov, a pod. a v tomto výkladovom slovníčku ho uvádzam len s cieľom pomôcť pochopiť jeho význam v takom zmysle, v akom som ho našla vysvetlený v niektorom z prameňov uvedených v zozname použitej literatúry;

Použitá literatúra:

Starožitný nábytek, E. Medková, A. Bohmannová, Polytechnická knižnice, SNTL, Praha 1985

Encyklopedie starožitností, Hidde Halbertsma, Rebo Productions CZ, spol. s r.o., 2000

Encyklopedie světové architektury, Vladislav Dudák, Rudolf Pošva, Bořek Neškudla, Baset 2000, 2002

Veľký slovník cudzích slov, Samo Šaling, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, SAMO, 2000

Krátky slovník slovenského jazyka, VEDA, 2003