ANTIK LEO > STAROŽITNOSTI 3 x III

STAROŽITNOSTI 3 x III

Nábytok, ktorý tu ponúkame, prešiel rukami reštaurátora, ktorý na ňom vykonal minimálne, najnutnejšie opravy a zameral sa najmä na obnovenie povrchovej úpravy. Všetky kusy sú plne funkčné a pripravené na používanie v moderných domácnostiach súčasnosti.

Reštaurovať neznamená robiť z niečoho niečo nové, alebo meniť reštaurovaný kus, aby zodpovedal vkusu súčasnej doby. Naopak, znamená zdokumentovať jeho charakter, ktorý sa vytvoril procesom starnutia a zakonzervovať podstatu historického originálu. Reštaurovaním treba pri použití vhodných prostriedkov znova zviditeľniť pôvodnú podstatu a funkčný význam reštaurovaného predmetu.Obsah