ANTIK LEO > PREKLADY ▪ Tlmočenie ▪ Vyučovanie

PREKLADY ▪ Tlmočenie ▪ Vyučovanie

ZNALOSŤ SLOV VEDIE K POZNANIU VECÍ

(Platón)

... a z temného, nejasného a nezrozumiteľného bude svetlé, jasné a zrozumiteľné

z cudzej reči do našej reči

...

a naopak

Obsah